shqip | english_
 

MIRËMBAJTJA  
       
 

Elementi thelbësor për suksesin e çdo ndërmarrjeje ose organizate, është menaxhimi adekuat i hapësirave t ë veprimit dhe mirëmbajtja, sistemi i ngrohjes, ventilimit dhe aklimatizimit s ë tyre , rrjetit i rrymës, etj. Për këtë arsye shume institucione, organizata dhe ndërmarrje këtë detyrë ia kanë besuar ndërmarrjes UNI-PROJECT.

Mirëmbajtja e Ndërtesës
UNI-PROJECT ofron zgjidhje fleksibile dhe atraktive për menaxhim t ë hapësirave t ë objekteve tuaja.

Ky shërbim është i dizajnuar që të përmbush kërkesat dhe nevojat tuaja, duke ju ofruar qasje të drejtpërdrejte në shërbimet e mirëmbajtjes të cilat mund të përfshihen në kontratë sipas marrëveshjes me ne. Shërbimet të cilat mund të përfshihen në kontratë janë të lidhura me mirëmbajtjen mekanike, elektrike, dhe shërbime tjera teknike për çdo lloj objekti.

Ky lloj shërbimi mund të organizohet përmes vizitave të kohëpaskohshme të stafit teknik, ose përmes prezencës së përhershme të stafit tonë në objektin tuaj .

Shërbimet kyçe të cilat mund të përfshihen në mirëmbajtjen teknike të objektit janë :

- Aklimatizimi i ajrit
- Ventilimi
- Ngrohja/Ftohja
- Mirëmbajtja e rrjetit elektrik
- Mirëmbajtja e trupave ndriçues
- Punët e zdrukthëtarisë
- Punët me metal dhe bravandreqja
- Punët e muratorit
- Punët e ngjyrosjes
- Mirëmbajtja e rrjetit të ujit dhe kanalizimit
- Mirëmbajtja e gjeneratorëve
- Sistemi për menaxhim të objekteve


Përveç punës së mirëmbajtjes, në kuadër të këtij shërbimi hyjnë edhe punët që kanë të bëjnë me instalime në objekte të vjetra si dhe në objektet në ndërtim e sipër .

 

 
  Shërbimi për Qytetarë  
     
 

UNI PROJECT sapo ka lansuar shërbimin e ri të quajtur "Citizens Service"

Llojet e shërbimeve të cilat ofrohen përmes “Shërbimit për qytëtare” janë:

Uji&Kanalizimi
Mirëmbajtja e rrjetit të rrymës
Zdrukthëtaria
Punë tjera

 
     
     
 

Ju përfitoni nga ky shërbim: koha e intervenimit për çdo shërbim është vetëm 30 minuta!

 
     

 


©2006 UNI PROJECT, +381 38 54 55 92, info@uniproject.org
Të Gjitha të Drejtat e Rezervuara