shqip | english_
REFERENCA  
       
 

Radhitja e klientëve në bazë të kategorive

Institucionet
  Ndërtesat e UNMIK-ut në Rajonin e Prishtinës
  Ndërtesat e UNMIK-ut në Rajonet tjera (Pejë, Mitrovicë, Prizren dhe Gjilan)
  KFOR-i Italian
  MSU Carabinieri
  Kuvendi i Kosovës
  Ministria e Shërbimeve Publike
  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
  Ministria e Shendetësisë
  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
  Ministria e Pushtetit Lokal
  Gjykata Supreme
  Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

•  ICO EUSR
•  UNDP-ALMP
•  Kuvendi Komunal Viti
•  UNICEF
•  World Bank
•  Zyra e Rregullatorit te Energjise
•  Komisioni i Pavarur per Miniera dhe Minerale

Avokatura
•  Florin Vertopi

Ambasada dhe Rezidenca
  Zyra Amerikane në Prishtinë
  Zyra Ndërlidhëse e Francës në Prishtinë

Banka
  BpB bank (në bazë të thirrjes)
  Banka Ekonomike (në bazë të thirrjes)
•  TEB
•  Raiffeisen Bank
•  ProCredit Bank
•  NLB-Prishtina

Spitale
•  N/A

Distributorë
•  INTERCOOM
•  GRAAST

Kompani
•  Rroni
•  BENI-DONA
•  GORENJE Niti Tiki

Hotele
  Pastrime periodike ( në baze të thirrjes)

Organizata Humanitare dhe OJQ
  Pastrime periodike ( në baze të thirrjes)

Teknologji
  Pastrime periodike ( në baze të thirrjes)

Kozmetikë dhe Farmaceutikë
  Pastrime periodike ( në baze të thirrjes)

Media
•  ENTERMEDIA

Edukim, Kulturë dhe Sport
  Pastrime periodike ( në baze të thirrjes)

Restorante dhe Klube Nate
  Pastrime periodike ( në baze të thirrjes)

Sallone
  Pastrime periodike ( në baze të thirrjes)

Supermarkete
  Pastrime periodike ( në baze të thirrjes)

Shkolla
• Kolegji Mehmet Akif, QAE Gulistan

Turizëm dhe Transport
  Pastrime periodike ( në baze të thirrjes)

   

 


©2006 UNI PROJECT, +381 38 54 55 92, info@uniproject.org
Të Gjitha të Drejtat e Rezervuara